Отзиви

„Завършила съм през 1995 г първия дипломен курс по класическа хомеопатия в България, воден от Питър Чапел и Лондонския колеж по класическа хомеопатия. Преподавала съм хомеопатия в дипломните курсовете на Хомеопатичното общество в България. Завършила съм курс по Фол-диагностика.
Хомеопатичната детокс терапия /ХДТ/ е родена от времето: когато нещо стане много необходимо, то се появява. Това е мощен метод за възстановяване на силно увреденото здраве на съвременния човек, който изисква от практикуващия жив и цялостен поглед към живота във всичките му аспекти и проявления. ХДТ обединява и съчетава в единство многообразни познания, като издига на ново ниво възможностите за балансиране и оздравяване на човешкия организъм.“