Трети семинар ХДТ

Третият семинар по ХДТ ще се проведе от 1 май, петък, до 6 май, сряда, в Лесотехническия институт, София. Обучението започва всеки ден в 9.00 ч и приключва в 17.00 ч.

Участието в този семинар ви дава възможност да бъдете сертифицирани като квалифицирани HDT-практикуващи, стига да сте участвали и в предишните семинари.

Ако се включвате сега и не сте присъствали на предишните семинари, моля обадете се на 0888 540442 за да се запишете в групата за предварителна подготовка и да чуете запис на семинар 1 и семинар 2 на български.

Курсистите, които не са имали възможност да присъстват на разглеждането на случаи, могат да видят избрани записи през месец април – обадете се да се уточним.

Неразделна част от семинар 3 са разглежданията на случаи и проследяванията на вече лекувани от Тон Янсен или курсисти пациенти. Моля всеки курсист в срок до 15 април да представи на д-р Петър Найденов, организатор на курса, описание на три случая, лекувани от него (на български взик), както и своите въпроси във връзка с представените случаи. Най-подходящите случаи ще бъдат разгледани на семинара.

Такси за участие в семинара:

400 евро или 800 лв. при заплащане до 3 април
500 евро или 1000 лв. при заплащане до 20 април
600 евро или 1200 лв. при заплащане след 20 април

Ако доведете нов курсист, и двамата получавате специална отстъпка, както следва:

до 10 април – и двамата плащат само по 300 евро или 600 лв.
от 11 април – и двамата плащат само по 400 евро или 800 лв.

Помогнете да разгласим курса!

Това предложение е валидно до 10 април:
Скъпи почитатели на ХДТ, моля, препоръчайте курса на Вашия хомеопат! Ако той се включи, нека спомене Вашия телефонен номер и ключ “Препоръка от пациент” за да получи 100 лв. отстъпка! Вие също ще получите 100 лв. в знак на благодарност за приноса Ви към българската хомеопатия! Но по-важното е, че ще имате на разположение много по-добър специалист, защото този курс прави чудеса!

Програмата на курса включва теория, материя медика на специфични хомеопатични средства, използвани в ХДТ, както и разглеждане на случаи и проследявания на живо.

Тон Янсен е класически хомеопат и доктор по антропософска медицина с 30 годишен опит, собственик на школа за ХДТ в Холандия и основател на HDT.

Теми в този семинар:

HDT: протоколът, както и принципите на детоксикация.
Поддръжка на органи и системи чрез телесни субстанции (ензими, хормони, тъкани и т.н.).
Лечение на заболявания, свързани с лекарства (такива като улцерозен колит, болест на Крон, астма, аутизъм, ревматизъм, емфизем и т.н.) и хронични заболявания.
Детоксикация в комбинация с конституционното лечение.
Значението на ортомолекулярната медицина.
Йерархията на слоеве при лечение на патология, причинени от токсични вещества.
Снемане на случая.
Видео случаи и живи случаи, които илюстрират резултатите от HDT. Когато се използва правилно, този метод може да отвори нови врати за лечение на нашите пациенти.
Специфични въпроси (по принцип и във връзка с лични случаи).

Общият HDT-курс се състои от 3 семинара, всеки по 3 дни (Част 1 – 3). По желание на курсистите вторият и трети семинар се сливат и се провеждат от 1 до 6 май. За да станете напълно сертифицирани HDT-терапевти, трябва да участвате във всички семинари (общо 9 дни).

България е първата страна от Европейския съюз, в която (дай, Боже!) ще има толкова голям брой сертифицирани ХДТ практикуващи.

Моля курсистите, които се интересуват да се включат в курсове за преподаватели по ХДТ, да се обадят на д-р Петър Найденов. Тази възможност ще бъде предоставена само на ограничен брой хомеопати, завършили курса, след преминаване на писмен тест, включващ теория и разглеждане на случаи (записани и на живо), събеседване с Тон Янсен и преминаване на специален курс от семинари за преподаватели.

До скоро виждане на семинара!