Защо ХДТ?

Почти всички хора имат симптоми или даже болести, които са ятрогенни (свързани с медицината – от гръцки ятрос – лекар). Много съвременни медикаменти не само потискат симптоми, но и създават нови проблеми, които объркват хомеопатичната картина. Освен това алопатичните лекарства могат да увредят много органи, както и цели системи като ендокринна, нервна, храносмилателна, имунна и т.н.

ХДТ методът може да отстрани повечето блокажи, причинени от токсични субстанции като алопатични лекарства, ваксини, добавки в храната и т.н. В резултат на това органите могат отново да заработят нормално. След правилно проведена ХДТ картината на заболяването най-после се изяснява и става възможно пациентът да бъде напълно излекуван. Ако хомеопатът е наистина добър, независимо кой метод прилага, след като включи и ХДТ в практиката си, той ще се радва на повече истински излекувания, които при това могат да се постигнат наистина „бързо, нежно и трайно“ (както ни е завещал д-р Ханеман, патриархът на хомеопатията).

Не може един пациент да продължава да приема едни и същи хомеопатични лекарства с години (т.нар. конституционална терапия) без да оздравее напълно. Това не е лекуване и даже може да е потискане. Ако не развиваме своите хомеопатични знания, а се ограничаваме само до нещата, които сме научили от една-две школи, пациентите ни няма да оздравяват и няма да ни препоръчват на свои познати.

Ако искаме да сме полезни на повече хора и да имаме успехи в професията си като хомеопати, трябва да можем да лекуваме хора, увредени от токсини и лекарства. Имаснно в това е силата, красотата и незаменимостта на ХДТ. Затова всеки хомеопат трябва да владее добре и този метод, ако иска да може наистина да се справя с предизвикателствата, на които е изложено човешкото здраве в съвременния замърсен и стресиран свят.