Програма на Семинар 1

Семинар 1 – 1 и 2 ноември 2014

Събота, 1 ноември

9.30-11.00 – Какво представлява ХДТ. Въведение и обзор на системата. Откриване, история и развитие на ХДТ. Мястото на ХДТ в хомеопатията. За Международното училище по ХДТ и Тон Янсен, преподавател на курса.

11.30-13.00 – Йерархия на алопатичните лекарства и съответните увреждания на органи и системи поради потискане, нарушаване на хормоналния баланс, интоксикация и пр. липсващата връзка: от общо понятие за алопатино потискане към откриването на хомеопатични средства за лечение на конкретни болести и синдроми, причинени от алопатични лекарства, ваксини и други токсини.

14.00-15.30 – Йерархия на органите и системите на човешкото тяло. Как да изберем какво да лекуваме най-напред; поредици и комбинации от лекарства и прилагането им във всеки отделен случай; кога да повтаряме, кога да изчакваме и кога да продължим със следващото лекарство.

16.00-17.30 – Правила за снемане на случая и особености, специфични за ХДТ. Как да разберем кои части от анамнезата са по-важни от другите. Случаи на живо с участници в курса (подготвени предварително в писмен вид на английски).

Неделя, 2 ноември

9.00-10.30 – Лекуване на миазмите и използване на нозоди като неразделна част от ХДТ. Carc-cc и другите карцинозини. Кога се дава фиксирана потенция и кога се дава лечебен курс нозоди.

11.00-12.30 – Inspiring homeopathy и ХДТ. Универсални слоеве на човешкото съществуване. Универсални хомеопатични лекарства, използвани в ХДТ за възстановяване на баланса в организма: Захар, Плацента, Пъпна връв, Мляко (различни видове) и др.

13.30-15.00 – Подкрепа на органи и системи с класическа хомеопатия. Нови хомеопатични лекарства от ендогенни субстанции на човешкото тяло като Инсулин, Хистамин, Кортизол, Билирубин и др.

15.30-17.00 – Прилагане на ХДТ в практиката. Лечебен курс 4х4. Други възможни лечебни курсове – общ преглед. Суплементация, ортомолекулярни продукти и хранителна подкрепа като неразделна част от ХДТ.