ХДТ – нова страница в хомеопатията

А как открихте хомеопатичната детокс терапия (HDT)?

Спомням си добре, че това беше през март 1993 г. След натоварен ден, сутрин в практиката и следобед в оранжериите с рози, оставаха ми само вечерите за учене и за размисъл. Изведнъж при мен дойде следната мисъл: аз не вземам предвид причината за разболяването! А нали именно това е необходимо за излекуването на болестта? Така започва хомеопатията: Ханеман работи в съответствие с този принцип, например той използва сепия, арсен, живак и злато.

Разбира се, аз винаги питам пациентите за това, кога са възникнали оплакванията им. Отговорът на този въпрос не е бил нито за пациентите, нито за мен свързан с лекарства, ваксини или други токсични вещества, въпреки че и аз, и пациентите виждахме, че симптомите са възникнали в следствие на такива.

Бях прекалено зает да реперторизирам и да лекувам симптоми така, както ме бяха учили. Не съм си задавал въпроса дали всяка ваксина или всяко алопатично лекарство може и трябва да бъдат използвани и хомеопатични средства.

Онази нощ през март 1993 реших да потенцирам ваксината ДТК. Отначало експериментирах върху себе си. Започнах с 30K и гледах какво се случва. После отново повторих 30К. После си поръчах цялата гама от често използвани потенции (30K, 200K, МК и 10MK) и ги изпробвах върху себе си – отначало ги вземах по един път седмично, увеличавайки потенцията, а след това вземах всяка потенция два пъти седмично. Забелязах, че това ми действа добре и се възстановявам.

След това помолих моя фармацевт да ми приготви хомеопатични препарати и от лекарствата кортизон и преднизон, както и от ваксините, DКTP и MMR в потенции 30K, 200K, МК и 10MK.

Тези нови лекарства ми помагаха да се справя с още някои причини за болестите на пациентите ми. С годините експериментирах и въведох в употреба още много и различни хомеопатични лекарства, приготвени както от алопатични лекарства, така и от субстанции, произвеждани в човешкото тяло като инсулин, билирубин, адреналин и пр.

Лечението с потенцирана ваксина ДТК донесе голяма промяна в мен: имах по-малко болки и усещах по-голяма свобода. Даже започнах да изнасям лекции – нещо, което преди това не бих посмял да направя, защото бях много стеснителен. Сега вече зная, че причината за тази моя патологична стеснителност бяха направените ми ваксинации.

www.facebook.com/homeodetox 5

През 2001 г. се запознах с Tinus Smits, който експериментираше с подобен метод, който по-късно нарече CEASE терапия. Но той работеше само с аутистични деца, увредени след ваксинации, докато аз бях започнал да прилагам ХДТ при всички пациенти. Открих, че този метод може еднакво успешно да лекува всички оплаквания. В известен смисъл това означава, че няма нелечими болести, ако знаеш какво да правиш.

Защо мислите, че HDT е толкова важен лечебен метод?

Този метод е ефективен, работи бързо и подобрява жизнеността. Подходящ е и за хора с психични симптоми като депресия и меланхолия. ХДТ не натоварва организма, облекчава оплакванията и е много рентабилна финансово. Детоксикацията няма странични реакции при условие, че се предприеме нужното за подкрепа на съответните органи. Тук хомеопатията отново показва своята сила – хомеопатичните лекарства, използвани за детоксикация, освобождават способността на тялото за самоизлекуване и задвижват процесът на оздравяване.

В западния свят почти всички хора страдат от леки или латентни инфекции. Те обикновено не са непосредствено очевидни, но пречат на хората да се чувстват съвсем добре и дават оплаквания като болки в корема, скованост на ставите, главоболие, което ту се появява, ту изчезва, гъбички, лош вкус в устата и умора. Тези оплаквания обикновено се търпят и най-често биват игнорирани – човек просто не си дава сметка, че всъщност не е здрав.

Така че почти никой не знае какво е усещането да сме наистина здрави, защото още по време на бременността и раждането нашите защитни механизми (вкл. имунната система) често се натоварват и увреждат с различни субстанции. И още първите ваксини зареждат в имунната ни система модели на заболявания, свързани не само с определени микроби, но и с химичните вещества, които съдържат въпросните ваксини.

Ваксинациите отслабват имунната система, въпреки че официално се твърди, че я засилват. Единственото нещо, което се случва е, че тялото ни произвежда антитела срещу специфични инфекции. Тези антитела работят само няколко години, подвеждат имунната ни система и ни правят по-податливи на други заболявания. Всъщност алопатичната медицина казва, че нашата имунна система не функционира правилно, така че тя трябва да се намеси и да „помогне“ – но аз изобщо не съм съгласен с този начин на мислене и с третирането на децата с ваксини и алопатични лекарства.

Важно да се знае също, че ваксините съдържат голям брой химични вещества, които водят до трайни увреждания, като формалдехид, алуминиеви съединения, живак, антибиотици и др., и на които не се обръща внимание. Почти всички алопатични лекарства като противозачатъчните, антибиотиците, нестероидните противовъзпалителни, статините, антихипертензивните, сънотворните, болкоуспокоителните и т.н. също са вредни за здравето и имат опасни странични действия. Забележете, че това са лекарства, които много хора употребяват, без да си дават сметка какви сериозни последствия за здравето може да си навлекат.

Много други химически вещества, като амалгама, пластификатори в меките пластмаси, синтетични хормони и добавки в храните, както и замърсявания в питейната вода подкопават здравето ни, разрушават нашите органи и системи, и могат да ни разболеят. Помислете за различните оцветители, овкусители, консерванти и други Е-та като бензоена киселина (E210), мононатриев глутамат (Е621) и калиев глутамат (E622), подсладители като аспартам и т.н.

Увреждането на органите също е нещо, на което трябва да се обърне внимание и което трябва да се лекува само по себе си с подходящи хомеопатични лекарства. Например, ако някой е изпаднал в депресия или пълно изтощение (прегаряне), трябва да му дадем хомеопатични лекарства, приготвени от серотонин или кортизол, защото метаболизмът им е нарушен и трябва да се балансира.

Част от работата на хомеопата е също да осъзнае това и да го вземе предвид при лечението. В тази връзка също давам съвети за здравословно хранене, за контрол на теглото и за употреба на някои основни хранителни вещества, предписвам билкови и ортомолекулярни препарати и хомеопатично потенцирани ендогенни вещества, които подпомагат засегнатите органи и системи.

Не бива да забравяме също и че никой не може да бъде излекуван, докато не се изчистят миазмите псора, сикоза и сифилис, доколкото това е възможно. Например, ако дадено раково образувание се отстрани оперативно, но не се премахне миазматичното предразположение, ракът ще се появи отново. Аналогично, даже ако успешно сме лекували някого с ХДТ, но не сме излекували достатъчно миазмите му, той или тя ще дойде след време с нови здравословни проблеми.

Разбира се, всяко лечение трябва да трае само известно време, след което пациентът трябва в крайна сметка да се възстанови и да стане самостоятелен. Защото винаги трябва да помним, че нашето висше и единствено призвание като лечители е да правим от болните хора здрави – това се нарича лечение.

Действието на метода на HDT е потвърдено убедително чрез изследвания на кръв и урина (Boiron, Cier & Mouriquand – „Отравяне на гълъби с арсен“; Boiron, Cier & Vingert – „Арсенова интоксикация при плъхове“).

HDT допълващ метод ли е или съвсем различен вид хомеопатия?

Виждам HDT като липсващата връзка, защото тя се съсредоточава върху преодоляването на вредни външни фактори.

Това е забравената връзка, за която говори още Ханеман, когато препоръчва да се премахват блокадите пред излекуването.

Ако някой продължава да живее във влажно мазе или продължава да работи с вещества като живак или арсен, не можете да го излекувате на 100%. Условията на живот трябва да се променят, преди някой да може да бъде излекуван. Ако не се променят условията на живот, можем да постигнем само краткотрайно подобрение, а не излекуване.

Прочутият майстор на класическата хомеопатия Георгос Витулкас също се спира на това, когато говори за „синдрома на съпруга“ например – ако даден съпруг не подкрепя жена си, тя не може да се излекува, докато живее с него и в крайна сметка те или ще се разделят, или тя ще започне да потиска симптомите си с алопатични медикаменти.

Ако някой е бил отровен и по този начин защитната му система е блокирана, това трябва да бъде лекувано на първо място.

След правилно проведена HDT повечето блокажи могат да бъдат премахнати и органите отново могат да функционират правилно. HDT води най-сетне до изясняване на хомеопатичната картина и така улеснява пълното излекуване на пациентите.

Ако хомеопатът е наистина добър, независимо от това кой хомеопатичен метод използва, като започне да прилага и ХДТ, излекуването ще се ускори и ще бъде наистина бързо, нежно и трайно.

Аз съм сигурен, че всеки хомеопат привлича пациентите, които му пасват. Трябва да гледаме критично на резултатите в практиката си и ако те са незадоволителни да си задаваме въпроса защо не можем да излекуваме всичките си пациенти. Като цяло, процентът на пациентите, при които е постигнато бързо, нежно и трайно излекуване, е твърде нисък. Това е и причината, поради която все още не са толкова много хората, които се лекуват при хомеопат. Аз виждам опасност за хомеопатията в това, че ние не сме достатъчно самокритични.

Не може да кажем, че лекуваме даден пациент, ако той получава едни и същи лекарства в продължение на години, без да се оправи напълно (т.нар. конституционална терапия). Възможно е това да е потискане, а не лекуване. Излекуването следва определен модел. Само погледнете законите на Херинг

(отвътре навън, отгоре надолу и т.н.) и „Теорията на потискането“ на Виджейкар (основана на развитието на слоевете в зародиша).

Ако не сме готови да използваме целия океан от хомеопатични знания и се ограничаваме само до една или две школи, хомеопатията ще изчезне – а това би било престъпление спрямо човечеството. Затова мисля, че различните школи в съвременната хомеопатия трябва да си сътрудничат, а не да се конкурират или игнорират взаимно. Само така хомеопатията може (и трябва) да бъде издигната до по-високо ниво.

Какви са най-големите проблеми, причинени от съвременната западна медицина с нейните потискащи методи и алопатични медикаменти?

Най-много са проблемите, причинявани от медикаменти и интервенции, които се прилагат около зачеването, по време на бременността и през първите три години от човешкия живот. В този период се развиват мозъкът и органите, и ефектът на повечето лекарства и интервенции, както и употребата на цигари, алкохол или наркотици е най-разрушителен.

Решаващ момент е раждането на детето, което често се случва насила, с употреба на медикаменти като анестетици, окситоцин и пр. Трябва да се погрижим раждането да не е преждевременно, защото обикновено времето е отчита погрешно. Сега се броят 40 седмици от първия ден на последната менструация, а би трябвали да се брои от зачеването, което е около 14

дни по-късно.

Болката вече не се приема като нормална част от раждането и напоследък на все повече родилки се дават болкоуспокояващи. Епидуралната анестезия може да бъде много опасна за новороденото и даже да доведе до сериозни увреждания на нервната му система.

Все повече осъзнавам, че има много неща, които могат да увредят детето много преди ваксините, още в утробата или около раждането. И, разбира се, веднага след тях идват ваксините и антибиотиците, както и антипиретиците. Майките се страхуват от високата температура и твърде често я свалят с лекарства.

Освен че не е нужно, това е и вредно, защото потиска естествените процеси на излекуване.

Колко от вашите пациенти идват с проблеми, свързани с алопатични лекарства или интервенции?

85% (и може би до 100%) от проблемите на пациентите в моята практика са свързани с приема на алопатични лекарства или други токсични вещества като аспартам, парабени и пр. Алопатичните медикаменти не само потискат симптомите, но и създават нови проблеми и така променят картината на болестта. Освен това те увреждат различни органи и системи като ендокринната, нервната, храносмилателната, имунната и др.

До какви последствия за човечеството води използването на алопатични лекарства?

Все повече хронични болести и симптоми се срещат при все помлади хора – нещо, за което официалната западна медицина не може или не иска да намери обяснение. Вземете например лупус еритематодес, множествената склероза, миалгичния енцефаломиелит (синдромът на хронична умора), оплождането ин витро и всички видове ракови заболявания. Ракът на панкреаса сега е водеща причина за смърт при хората над 70, докато преди 20 години той почти не се е срещал. Вижте напоследък зачестяването на мозъчните тумори и шокиращото увеличаване на рака на гърдата. Последният се дължи главно на увреждане на ендокринната система.

Жените масово страдат от най-различни симптоми, свързани с хормоните: мигрена, болки в гърба, липса на полово влечение, вагинално течение, сухота на влагалището по време на секс, рак на яйчниците, рак на матката и др. Виновни за това са противозачатъчните таблетки, хормоналните инжекции, спиралата Мирена и други хормонални лекарства. Използването на хормонални препарати след време причинява проблеми с щитовидната жлеза и депресия. Наред с други неща, това води до използването на антидепресивни серотонинови инхибитори, които често (след временно подобрение) още повече задълбочават депресията. Жените стават склонни към самоубийство, чувстват се като в капан, неспособни са за хармонична връзка, чувстват се неадекватни. Става им все по-трудно да поддържат отношения и социален живот. След време получават болки в корема или други симптоми, за които отново им предписват медикаменти. Така се натрупват все повече вредни ефекти.

Появата на противозачатъчните таблетки доведе до огромно увеличаване на проблемите с щитовидната жлеза при жените.

В миналото двата пола се засягаха почти еднакво, докато сега мъжете (които не приемат хормони) определено страдат много по-малко от жените от щитовидни проблеми.

Отбелязвам също така огромно увеличаване на алергиите, поради претоварване на черния дроб и червата. Масовата употреба на антибиотици играе голяма роля за това.

Виждам също увеличаване на хиперактивността у децата. Това често е свързано с увреждане на мозъка, например от формалдехид и алуминиеви съединения във ваксините, от анестетици и т.н.

Ако продължим в тази посока, докъде ще стигнем и какви ще са последствията за здравето на човечеството като цяло?

Мисля, че качеството на живот на хората ще се влошава все повече и хората ще умират от всевъзможни нови болести и епидемии, които ще ги засягат във все по-млада възраст. Имам правото да кажа това, защото напоследък виждам все повече пациенти с нови болести, които са трудно лечими и даже нелечими според официалната медицина. Впрочем, тъкмо затова те идват при мен – видели са, че ХДТ е помогнала на техни познати и знаят, че би могла да помогне и на тях.

Вие току-що описахте симптомите в резултат на използване на противозачатъчни и антидепресивни медикаменти. Бихте ли описали други проблеми, причинени от алопатични медикаменти и интервенции? Обяснете и за какви симптоми, свързани с тях, трябва да внимаваме като хомеопати?

  1. Преднизон и други кортикостероиди: “never well since” симптоми (невъзможност за възстановяване след дадена болест), хронична умора, защото надбъбречните жлези са твърде повредени от лекарства. Когато надбъбречните жлези не работят правилно, човек се чувства уморен. Тогава имунната система също не работи добре и се получават лесно инфекции и възпаления.
  2. Общи анестетици: често сънливост, замаяност, забравяне, затъпяване, главоболие, проблеми със стомаха и черния дроб, запек, умора и пр. Не се препоръчва възрастните хора да получават обща анестезия, тъй като тя увеличава риска от деменция.
  3. Местни анестетици: често след местна упойка се наблюдава или повишен тонус и скованост, или понижен тонус (отпускане и провисване). В редица случаи това остава постоянно. След стоматологични лечения с упойка например редовно виждам

невропатии на лицевите мускули. Или след епидурална анестезия остават задълго болки в гърба, а така също и хронични главоболия.

  1. Омепразол се предписва и използва много. Причинява тежки чернодробни увреждания и дори рак на черния дроб. Продължителната му употреба предизвиква деменция. Често се предписва без нужда. Например, диафрагмална херния може да бъде лесно излекувана с остеопатия, хиропрактика или мануална терапия, както и с хомеопатични средства като Kali-с, Aethusa и други.
  2. Статини: изкуствената намеса в метаболизма на холестерола причинява огромни проблеми и даже може да осакати много хора. Понякога иначе здрави хора само след няколко месеца ползване на статини вече страдат от мускулна слабост. Те не могат да ходят самостоятелно и се чувстват много уморени и объркани. Имам случай на пациентка с болест на Паркинсон, започнала след употреба на статини. Не е доказано, че статините са добри за здравето. Те пречат на организма да произвежда коензим Q10 и това води до сърдечна недостатъчност, мускулна слабост, импотентност и срив на имунната система.

Статините са още една от причините за увеличаване на рака на черния дроб при възрастните хора. Но лекарите рядко свързват всички тези болести с употребата на статини. Те просто следват www.facebook.com/homeodetox 14

протокола на фармацевтичната индустрия. Особено като станем по-възрастни, ние се нуждаем от холестерол, защото той изгражда клетъчните стени и различни структури на тялото и е важен за мозъка и нервната система. Патологично високото ниво на холестерол може да се дължи на много лекарства (като омепразол) и на приемането на твърде много въглехидрати и не достатъчно добри мазнини. Ако LDL е прекалено висок, съветвам да не се ползват млечни продукти.

  1. Нестероидни противовъзпалителни – НСПВС (Бруфен, напроксен, диклофенак и т.н.) могат да причинят увреждане на стомаха и червата, артрит, фибромиалгия и ревматоиден артрит (иронията е, че НСПВС се предписват точно за тях), а също така и примирение със симптомите. Пиенето на повече вода често помага по-добре при болки в стомаха и главоболие. Например, прочетете книгата „Ти не си болен, ти си жаден!“ от д-р

Батманджелиндж.

  1. Пломби на зъбите от амалгама: проблеми особено на черния дроб (чернодробна отрова), но също така и с нервната система и бъбреците. Черният дроб не може да върши работата си правилно ако има много тежки метали в организма. Амалгамата съдържа не само живак, но и никел, сребро, кадмий и др.

Живакът като елемент ни дава усещането, че всеки ни е враг. Ето защо живеем в такъв враждебен свят с много агресия – живакът е както в устата (амалгамени пломби), така и в храната ни. Никелът е вреден за панкреаса и прави хората егоцентрични. Среброто унищожава чревната флора и води до липса на енергия.

  1. Метилфенидат (например Ritalin и Concerta): води до промени в мозъчните рецептори, кара ни да реагираме различно. Не можем да възприемаме сигналите правилно. Възможно е, но в същото време е много трудно да се възстановим, защото мозъчните клетки не се възстановяват бързо след въздействието му. В такива случаи преди детокса трябва да се лекуват оплакванията, за които са изписани тези алопатични лекарства.
  2. Химиотерапия: Действието на химиотерапията е съмнително. Директорът на раковата болница „А. ван Льовенхук“ заявява, че 75% от химиотерапиите са неефективни. Друг специалист казва, че ако някой оцелява след химиотерапия, той или иначе е бил много силен, или не е имал рак, или причината е в успешната операция. Химиотерапията в повечето случаи пречи на оздравяването и даже може да направи рака по-агресивен.

От друга страна, радиотерапията може да бъде ефективна, ако е добре изпълнена и ако организмът се подкрепя с хомеопатично лечение по време на провеждането (Carbo animalis, Causticum) и след това (Radium bromatum).

  1. Бензодиазепини: предписват се за депресия, тревожност и безсъние. Могат да причинят нарколепсия и водят до пристрастяване. В крайна сметка от тях мускулите отслабват и губят своя тонус. Обикновено хомеопатичното лекарство Syphilinum

e по-доброто решение, когато човек не може да спи и се страхува да не полудее. Един мой пациент с проблеми със сърцето, които лекуваше с бета-блокери, повече от 30 години приемаше оксазепам поради постоянен стрес. Няколко пъти той бе заспивал зад волана и едва не бе катастрофирал. След адекватен детокс нарколепсията премина и той не се нуждаеше повече от лекарства за сърце. Разбира се, аз довърших терапията със Syphilinum и Chelidonium.

Как се прилага на практика хомеопатичната детоксикация?

Първо вижте йерархията на алопатичните лекарства и след това йерархията на системите и органите на тялото. Не започвайте детоксикацията според това кои медикаменти са приемани последни. Целта е да се определи кое увреждане е от решаващо значение и то да се третира първо. Често ако се започне правилно, оплакванията, причинени от други медикаменти могат да се преодолеят без друго лечение, защото организмът укрепва и се справя самичък с тях.

Методът е все още в развитие. Преди пет години за излекуването на даден пациент ми трябваха 1-2 години и повече, но сега цялостното възстановяване, даже при тежки симптоми е възможно да стане само за два до седем месеца, защото методът бързо се развива и се натрупват нови открития, нови знания и опит. Това не е задължително обаче – понякога е необходимо и повече време. Има няколко души, които съм лекувал повече от година, преди да се възстановят дотолкова, че да заживеят нормален живот.

Известна ли е хомеопатичната детоксикация по света?

Аз провеждам международни семинари в Холандия, в които участват хомеопати от всички краища на света. Освен това правя семинари и в други страни като Великобритания, Сърбия, България и Австрия. От 2014 г. има дипломирани специалисти по HDT в 57 страни.

Какви са най-новите открития в ХДТ?

Изучавам все по-дълбоко ефектите на алопатичните лекарства върху различните органи и системи (ендокринна, сърдечносъдова, имунна, кръвотворене и т.н.). За да предпиша правилно, трябва да знам от какво е боледувал и какви алопатични лекарства е приемал пациентът, както и тяхната последователност във времето – от зачатието до консултацията.

Както казах, системата, която е най-високо в йерархията трябва да се лекува най-напред. Най-често не е правилно да се започне от това, след което пациентът се е разболял и не е могъл да се възстанови, защото може да има по-важни причини, които са по-назад във времето. Тези причини трябва да бъдат открити и лекувани първи. По този начин лечението е по-бързо, нежно и трайно, а освен това успявам да избегна терапевтичните обостряния или т.нар. лечебни кризи.

Използвам също много телесни субстанции, които хармонизират и регулират работата на различни органи и системи по време на курса на детоксикация – например кортизол, триптилин, хистамин, инсулин, сапонини, холестерол и др. Има случаи, в които не може да се говори само за детоксикация, а поскоро за балансиране на функциите на органи и системи с потенцирани ендогенни субстанции.

С какви потенции работите?

В ХДТ се използват най-често срещаните потенции: 30K, 200K, МК и 10MK. След изследванията на Мартин Дике върху мишки от известно време не използвам C-потенции, защото като че ли те не работят толкова добре. Напоследък, когато е възможно, започвам с 12K. Изглежда, че тази потенция работи по-нежно в началото на курса. Тъй като тя е точно на границата между материалните и нематериалните дози, та би трябвало да е ефективна и на двете нива.

За подкрепа на органите използвам предимно ниски потенции като предпочитам течните форми, защото те могат да се променят леко чрез разтръскване преди всеки прием.

Нозодите и ендогенните субстанции се дават в различни потенции според индивидуалните нужди на всеки пациент.

Как могат хомеопатите да получат повече информация за ХДТ? Има ли книги или курсове, които бихте препоръчали?

Давам си сметка, че след това интервю ще има доста въпроси. Невъзможно е да се обясни всичко само в една малка книга като тази, особено когато темата е толкова дълбока и сложна като ХДТ. Още повече, че както казах, методът се развива бързо и всеки ден разбирам нови неща и трупам нов опит от практиката и от супервизиите.

Ето защо реших (заедно с д-р Петър Найденов, водещ български хомеопат и един от моите ученици) да започнем страница във Фейсбук, където възнамерявам да публикувам много повече информация. Така можем да създадем общност и да сме във връзка с колеги по света. Моля всички, които имат въпроси, да ги задават писмено във Фейсбук, за да мога да отговоря там и в книгата, която пиша в момента.

Желаещите хомеопати могат да участват в дипломните курсове по ХДТ, които се провеждат в Международното училище по ХДТ в Ден Хоорн, близо до Делфт, Южна Холандия. Но съм отворен и за покани от други страни, стига да има достатъчен брой участници в курсовете. Най-вероятно следващият ХДТ курс ще бъде в София, България. Бях в България на почивка по покана на д-р Найденов и видях, че интересът към моя метод е много голям. Изнесохме две лекции и на тях присъстваха поне 100 човека. Много пациенти ме потърсиха за лечение.

Има толкова много хора в България, особен деца, които се нуждаят от ХДТ. Надявам се да науча чуждестранните си колеги как да ги лекуват с този метод. Разбира се, на курсовете по ХДТ в София могат да дойдат и хора от други страни. Полетите до София с бюджетните авиокомпании не са скъпи, а хотелите също са на достъпни цени. Курсовете са на английски с превод на български.

Предстоят уебинари, супервизии и консултации за хомеопати и пациенти онлайн – това е удобен начин за учене и работа.

Моля колегите и пациентите да ни харесате във Фейсбук на www.facebook.com/homeopathicdetoxtherapy и да се абонирате за нашия бюлетин “HDT Today”.

Международното училище по ХДТ също има свой отделен сайт www.schoolforhomeopathicdetox.nl с подробна информация за всички наши курсове и семинари. Оттам може и да се свържете с нас по имейл. Също там има списък на хомеопати от различни страни, които са завършили пълен курс на обучение по ХДТ.

Пациентите могат да се обръщат към тях за лечение, а при нужда да ги помолят за консултация и с мене.

Може ли да разкажете някои по-интересни случаи?

Имам много излекувани случаи, включително деца с диабет от първи тип, аутизъм, пациенти с рак, болест на Крон, глаукома, множествена склероза и т.н. Както споменах, когато знаете какво да правите, почти няма нелечими случаи. Доста често виждам, че добре подбрани лекарства от класическата хомеопатия отначало не работят, но същите лекарства работят прекрасно след подходящ курс ХДТ. Затова съм много доволен, че открих този път за преодоляване на толкова много пречки пред хомеопатичното лечение.

Има ли нещо, което добавяте към хомеопатичното лечение?

В наши дни повечето хора не се хранят достатъчно пълноценно. Затова в моята практика аз държа много на хранителните добавки като витамини, суперхрани и ортомолекулярни препарати. Бях приятно изненадан да видя, че българските хомеопати също използват такива продукти – например, д-р Найденов ми разказа за продуктите на АкваСорс и аз лично се убедих в тяхното действие по време на отпуската си. Даже реших да ги препоръчвам на пациентите си и да помоля Артър Спърлинг да разработим специална серия продукти за подпомагане на ХДТ.

А можем ли да се възползваме от ХДТ и в България?

Д-р Петър Найденов засега е единственият дипломиран специалист по ХДТ от България. Той може да бъде полезен на повечето пациенти, а ако има нужда, може да консултира някои от тях и с мен, най-вече по Скайп.

Вярвам, че ще им интерес към метода във вашата страна и сред други хомеопати, затова с д-р Найденов ще започнем курс в София на 1 ноември 2014, разбира се, при условие, че има достатъчно желаещи. За всички въпроси, свързани с ХДТ в България, моля обръщайте се към него. Ето и някои адреси в интернет, откъдето може да получите повече информация:

www.facebook.com/homeodetox – тук може да се запишете за курса в София и д четете интересни неща за ХДТ. Публикуваме излекувани случаи, както и съвети за прилагане на ХДТ. Отговаряме на въпроси от хомеопати и пациенти.

Бих искал да помоля всички, които четат това, да споделят тази информация както с хомеопати, така и с други лекари. Убеден съм, че не е нужно да има толкова много страдание и голяма част от здравословните проблеми могат да бъдат избегнати ако повече се замисляме, преди да предпишем алопатични медикаменти, анестетици, ваксини и пр. – особено на бременните жени, бебетата и децата. В много случаи те биха се възстановили с хомеопатия и други природни методи, без да се стига до интоксикация и увреждане на здравето в дългосрочен план.

Хомеопатичната детокс терапия е нов метод и като всяко ново нещо има както привърженици, така и противници. Според мен тази нова форма на хомеопатия ще се утвърждава все повече, защото е много резултатна и помага дори там, където други хомеопатични методи са безсилни. Но за да се убедим в това, трябва да видим резултатите със собствените си очи – а за това ни трябват както знания и опит, така и достатъчно време.

Най-добре този метод може да се разбере и усвои само от хомеопати, които добре познават материя медика и разбират възможностите на класическите хомеопатични лекарства. От друга страна, трябва да познаваме и много нови препарати, както и класификациите им според периодичната таблица, природните царства, групите и т.н. Затова колкото по-добър е даден хомеопат, толкова по-мощен инструмент е за него ХДТ.

През последните години аз активно доразвивам т.нар. Inspiring homeopathy, чиито основи бяха положени от Тинус Смит. Вече открих няколко нови универсални слоя – но това е тема за отделна книга. Вярвам, че хомеопатията крие още по-големи и засега неовладени от нас възможности, които тепърва ще се откриват и се стремя да държа ума си постоянно отворен за нови знания и за творческо мислене.

При все, че профилактиката е за предпочитане пред лекуването на вече проявилите се болести, моят нов метод открива нови възможности пред хомеопатичната терапия. Много случаи изглеждат трудни, но и при тях има надежда, щом ние като хомеопати овладеем добре ХДТ. Моите ученици, които вече прилагат този метод, са много доволни от резултатите – а това и мен ме прави щастлив.